Podrška

Ništa nije savršeno, rekao je Albert Ajnštajn. Iako danas težimo da BetrSign® bude što savršeniji, mi smo i dalje samo ljudi, a Albert je, kao i obično, u pravu.

U slučaju poteškoča ili dodatnih pitanja, možete pročitati odgovore na često postavljana pitanja u nastavku ili kliknuti na dugme za podršku.

Podrška

Odgovori na česta pitanja

Da li je dokument potpisan uslugom BetrSign zakonski usklađen?

BetrSign je u skladu sa zahtevima evropskih propisa eIDAS i GDPR, kao i sa nacionalnim propisima i lokalnim zakonodavstvom. Dokaz o povezanosti osobe sa e-potpisom je bezbedno uskladišteni revizorski trag koji sadrži istoriju celog procesa potpisivanja.

Da li je BetrSign bezbedan za korišćenje?

Jedan smo od vodećih provajdera usluga upravljanja bezbednim digitalnim transakcijama na listi kvalifikovanih provajdera usluga poverenja na nacionalnom i evropskom nivou.

BetrSign je usklađen sa najzahtevnijim bezbednosnim standardima (ISO/IEC 27001:2013 i ISO/IEC 27018:2014) i ispunjava sve zahteve eIDAS Uredbe, implementacionih akata Evropskog parlamenta i Saveta EU, kao i specifičnih ETSI standarda za elektronsko poslovanje.

Koje lične kvalifikovane digitalne sertifikate za e-potpisivanje dokumenata BetrSign podržava?

BetrSign omogućava elektronsko potpisivanje dokumenata sa ličnim kvalifikovanim digitalnim sertifikatima koji su izdati u skladu sa X.509 standardom i koriste RSA ili ECC kriptografske algoritme.

Podržavamo sledeće tipove ličnih digitalnih sertifikata:

 • sertifikate kreirane na kriptografskim uređajima (QSCD), kao što su pametne kartice, USB ključevi i elektronske lične karte,
 • veb digitalne sertifikate instalirane u pretraživaču ili digitalne sertifikate,
 • ili sačuvane u oblaku (trenutno Halcom One, SI-PASS, E-Potpis FINA)

Sa ličnim kvalifikovanim digitalnim sertifikatima koje obezbeđuju pružaoci usluga poverenja sa EU Pouzdane Liste, BetrSign kreira elektronski potpis u skladu sa eIDAS Uredbom.

Od pružalaca usluga koji nisu na EU Pouzdanoj Listi, trenutno podržavamo lične digitalne sertifikate srpskih pružalaca, a u budućnosti ćemo podržati i pružaoce usluga iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije. Po dogovoru sa klijentom, možemo podržati potpisivanje i sa drugim pružaocima usluga poverenja ili sa drugim tipovima digitalnih sertifikata.  

Da li mogu da potpišem dokument ličnim kvalifikovanim digitalnim sertifikatom iz infrastrukture oblaka pouzdanog kvalifikovanog dobavljača usluga?

BetrSign trenutno podržava sledeće kvalifikovane digitalne sertifikate u oblaku:

 • OneSign (Halcom, Slovenija),
 • SI-PASS (Ministarstvo za digitalnu transformaciju, Slovenija) i
 • e-Potpis (FINA, Hrvatska).
Da li mi je potreban kvalifikovani digitalni sertifikat za e-potpisivanje dokumenta?

Za sigurno i zakonski usklađeno e-potpisivanje, nije vam potreban kvalifikovani digitalni sertifikat. Usluga BetrSign nudi različite metode e-potpisivanja, koje uključuju:

 • korišćenje kvalifikovanog digitalnog pečata pružaoca usluge BetrSign, gde potpisnik ne treba nikakva tehnička sredstva,
 • korišćenje kvalifikovanog digitalnog pečata vaše kompanije, gde potpisnik takođe ne zahteva nikakva tehnička sredstva,
 • mogućnost korišćenja ličnog kvalifikovanog digitalnog sertifikata potpisnika sačuvanog na lokalnom sigurnosnom uređaju (npr. pametna kartica ili ključ),
 • mogućnost korišćenja ličnog kvalifikovanog digitalnog sertifikata potpisnika sačuvanog u oblaku pouzdanog pružaoca usluga.

To obezbeđuje fleksibilnost pri izboru metode e-potpisivanja koja najbolje odgovara vašim potrebama i zahtevima, bez potrebe za posedovanjem kvalifikovanog digitalnog sertifikata. 

Da li dokumenti potpisani od strane naših zaposlenih (i naših klijenata - ako nemaju sopstveni kvalifikovani digitalni sertifikat) mogu biti potpisani kvalifikovanim elektronskim pečatom naše kompanije?

Vaši zaposleni i klijenti mogu potpisati dokumente kvalifikovanim elektronskim pečatom vaše kompanije. Dokumenti će sadržati vizualizaciju potpisa sa imenom i prezimenom potpisnika, vremenom potpisivanja i informacijom da je dokument digitalno potpisan.

Kako početi sa korišćenjem usluge BetrSign?

Izaberite odgovarajući paket, period zakupa usluge i broj korisnika. Nakon slanja e-porudžbine, na e-mail ćete dobiti uputstva za plaćanje i aktivaciju usluge. Tada ćete dobiti link za potvrdu vašeg SETCCE elektronskog identiteta, ki će vam trebati za prijaviu na portal i e-potpisivanje.

Zašto prijavljivanje na portal zahteva prijavljivanje sa višim nivoom bezbednosti?

Korisnik može daljinski da šalje dokumente (čak i sa osetljivim sadržajem) u ime kompanije, zbog čega BetrSign obezbeđuje viši nivo bezbednosti ili dvostruku autentifikaciju (korisničko ime/lozinka i jedinstvena lozinka).

Kako klijent može da potpiše dokument i da li klijent za to mora nešto da plati?

Vaši klijenti dokumente potpisuju besplatno. Samo treba da kreiraju SETCCE eID koristeći link koji će dobiti putem e-pošte, a zatim se prijaviti i potpisati dokument.

Na raspolaganju su sledeće metode e-potpisivanja:

 • sa kvalifikovanim digitalnim pečatom provajdera usluge BetrSign (potpisniku nisu potrebna nikakva tehnička sredstva),
 • sa kvalifikovanim digitalnim pečatom Vaše kompanije (potpisniku nisu potrebna nikakva tehnička sredstva),
 • sa kvalifikovanim digitalnim sertifikatom od potpisnika na lokalnom bezbednom mediju i
 • sa kvalifikovanim digitalnim sertifikatom potpisnika u oblaku dobavljača usluga od poverenja.
Mogu li da proverim status dokumenta koji sam poslao potpisnicima i istoriju svih potpisanih dokumenata?

Status dokumenta možete proveriti na BetrSign portalu (Primljeno) — ako potpisnik još nije potpisao dokument, možete mu ga ponovo poslati uz podsetnik da potpiše.

Mogu li da uvrstim naš brend u e-poruke?

BetrSign vam omogućava da svoje poruke, kao što je zahtev za potpisivanje i prijem potpisanog dokumenta, opremite korporativnim bojama i logotipom vaše kompanije.

Koje formate dokumenata mogu da koristim za e-potpisivanje?

BetrSign vam omogućava da šaljete PDF i PDF/A datoteke, kao i DOC i DOCKS dokumente ako koristite MS Word dodatak.

Kreirao sam dokument u MS Word-u, da li treba da ga konvertujem u neki od podržanih formata ili mogu da pošaljem Word dokument na e-potpisivanje?

Ako koristite određeni BetrSign paket, dobićete poseban dodatak koji vam omogućava da pripremite jedan dokument, odredite proces potpisivanja, potpisnika, način potpisivanja i poruku potpisnicima u Word-u.

Mogu li da pošaljem dokument sa različitim metodama registracije potpisnika?

BetrSign vam omogućava da izaberete različite metode registracije u zavisnosti od nivoa poverljivosti dokumenta i osetljivosti poslovnih procesa.

Kako da pošaljem dokument(e) u e-potpisivanje klijentu?

Nakon prijave u portal to ćete učiniti u četiri koraka:

 • otpremite dokument(e).
 • izaberite potpisnike i metode prijavljivanja i potpisa,
 • izaberite najbolje mesto za potpis i
 • pošaljite dokument potpisnicima.
Da li možemo da šaljemo dokumente na daljinsko potpisivanje našim klijentima ili partnerima u inostranstvu?

Možete nesmetano da šaljete dokumente na potpis partnerima u inostranstvu, jer je usluga BetrSign međunarodno priznata i dostupna na nekoliko jezika. Već je koristi više od 1.034.440 korisnika u 15 zemalja.

Kada i gde dobijam e-potpisan dokument?

Kada dokumente potpišu svi potpisnici, svi ćete ih dobiti putem e-pošte.

Da li imam druge opcije za distribuciju e-potpisanih dokumenata?

Potpisani dokumenti su odmah spremni za dalju obradu u vašim back-end poslovnim IT rešenjima. BetrSign, s druge strane, može proslediti potpisane dokumente u unapred definisana spremišta koristeći bezbedni SFTP protokol ili direktno u elektronsko poštansko sanduče primaoca.

Više informacija

U slučaju dodatnih pitanja, slobodno nas pozovite ili nam pišite na:

+386 590 74 660


support@betrsign.com

Obratite se odeljenju za podršku

Kontaktirajte našu prodaju