Z učinkovitimi kadrovskimi procesi do kadrovske odličnosti

Sodobne tehnologije v podjetjih med drugim temeljito spreminjajo tudi modele zaposlovanja in dela z zaposlenimi. Nove generacije v službo že dolgo ne hodijo samo zaradi potrebe po finančni varnosti.

Z učinkovitimi kadrovskimi procesi do kadrovske odličnosti

Pa tudi finančna varnost ni več tako samoumevna (ali pomembna), kot je bila včasih. Danes predvsem mladi od službe pričakujejo več, poleg dobrega plačila pa so jim pomembni karierni razvoj, osebnostna rast in uporabniška izkušnja. 

Podjetja morajo zato danes zaposlenim ponuditi več - ti so izjemno tehnološko ozaveščeni, zato tudi na delovnem mestu pričakujejo, da se bodo srečali s tistimi tehnologijami, ki jih uporabljajo zasebno, službeni paketi ob vstopu v novo delovno okolje pa med drugim marsikje pogosto vključujejo številne bleščeče igračke.

Prav tako je povsem samoumeven koncept mobilnosti in dela na daljavo: če ne prej, se je dobro utrdil v času pandemije, ko so tudi delodajalci, ki pred tem niso čisto dobro razumeli, kako lahko nekdo dela doma, z lahkoto sprejeli novo realnost. Tu pa je pomemben še moment zaupanja.


Tam, kjer je največ papirja

Tehnologije so prevzele vsa področja, za katera v podjetjih skrbijo posamezniki ali celi oddelki - kadrovsko področje oziroma HR, kot ga trendovsko radi skrajšamo, pri tem ni nikakršna izjema. In kako se digitalna preobrazba pozna v kadrovskih službah?

Na prvi pogled se morda ne vidi neke očitne nuje, da bi digitalizirali delo kadrovic in kadrovikov, a če razumemo, da so bistvo njihovega dela zaposleni, torej ljudje, od katerih je odvisen uspeh celotne organizacije, si hitro lahko predstavljamo, da je v podjetju to verjetno področje, v katerem se takoj za računovodstvom obrne največ papirja, od dokumentacije v povezavi z zaposlovanjem in uvajanjem na delovno mesto, do spremljanja zaposlenih pri doseganju četrtletnih in letnih ciljev, vrednotenje njihovega dela ...

Za dosleden nadzor nad toliko papirji pa je digitalizacija strateška poteza in ne modna muha, saj ročno delo pomeni poleg izgube časa tudi veliko možnosti napak in potencialno nevarnost uhajanja podatkov. Zato številne specializirane rešitve za obvladovanje kadrovskih procesov omogočajo učinkovito in celovito obravnavo posameznega zaposlenega. Njihov pomembni del predstavlja digitalno upravljanje z dokumentacijo.


Za kadre gre!

S skrajšanjem časa za pripravo različne dokumentacije pridobite več časa za pomembnejšo plat kadrovskih procesov, na primer za pogovor iz oči v oči in izgradnjo človeškega odnosa z zaposlenimi. Čas, ki ga porabite za lov na podpise, raje vložite v strateško sodelovanje s kadri in razvoj njihovih kreativnih potencialov, ugotavljanje njihovih potreb in osebni pristop k usvajanju internih poslovnih procesov.

Kako lahko sicer zaposleni skomunicirajo svoje potrebe, če jih mora kadrovik na hitro odpraviti s "Podpiši tu, tu in tu"? In kako bi lahko vedeli, da smo zaposlili pravega človeka, če z njim nismo opravili temeljitega pogovora, ampak smo samo preleteli pogodbo o zaposlitvi, jo podpisali in potem shranili nekam, kjer je do njegovega odhoda ne bomo več iskali.


Kultura zaupanja - magnet za zaposlene

V kadrovski službi se od prvega srečanja naprej ustvarja kultura medsebojnega zaupanja, zato prednosti digitalizacije kadrovskih procesov presegajo golo udobje. Brez prave tehnološke podpore se veliko časa po nepotrebnem izgublja tudi z različno sprotno dokumentacijo, kot so zahtevki za odsotnost in potni nalogi. Je smiselno, da mora nekdo v službo zgolj zato, da podpiše potni nalog, s katerim se bo potem odpeljal nazaj v isto smer, kjer je doma? Ali da mora priti v pisarno, zato da sporoči, da ga ne bo v službo? Seveda smo situacijo napihnili, a saj razumete, kaj želimo povedati.

Tovrstni dokumenti se najprej ustvarijo v pisarniških programih, sodobne rešitve za upravljanje z dokumenti in elektronsko podpisovanje na daljavo pa omogočajo, da na enostaven, prijazen in pregleden način prehajajo med deležniki v procesu (zaposleni, kadrovik, vodstvo) in so potem varno shranjeni in dostopni, kadar jih potrebujemo.

Komunikacija med oddelki, katerih poti se križajo v kadrovskih procesih, je učinkovitejša, zaposleni pa svoje želje in potrebe običajno zadovoljujejo hitreje.

Prihodnost kadrovskih procesov je torej digitalna in verjetno se tudi v njih skriva odgovor, zakaj zaposleni ostajajo ali zapuščajo podjetja.

Poenostavite kadrovanje z BetrSign.

Naj vaši talenti zasijejo. Optimizirajte
kadrovske procese že danes.

Preizkusite brezplačno

Kontaktirajte prodajo