Pravila o privatnosti

Ovdje ćemo se malo bolje upoznati, ali budite uvjereni da ćemo pažljivo i odgovorno postupati s informacijama koje nam povjerite. Podatke ćemo obrađivati isključivo u svrhu za koju smo ih prikupili.

Pravila o privatnosti

O Pravilima o privatnosti

SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu »društvo« ili »SETCCE«), kao voditelj obrade, posvećeno je pažljivom postupanju s osobnim podacima i njihovom obradom isključivo u svrhu za koju su izvorno prikupljeni. Društvo obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu »Opća uredba o zaštiti podataka«) i drugim primjenjivim zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka.

Svrha Pravila o privatnosti je obavijestiti korisnike web stranice društva i druge pojedince (u daljnjem tekstu»pojedinci«) o svrsi i pravnoj osnovi obrade osobnih podataka od strane društva, kao i o njihovim pravima u tom području. Istovremeno, Pravila o privatnosti pružaju dodatno pojašnjenje pristanka za obradu osobnih podataka.

Društvo posebno vodi brigu o sigurnosti vaših osobnih podataka. Svi osobni podaci koje dostavite tretiraju se kao povjerljivi. Upravljamo vašim osobnim podacima s najvećom pažnjom, poštujući primjenjivo zakonodavstvo i najviše standarde postupanja s podacima. Naša pažnja prema sigurnosti vaših osobnih podataka uključuje odgovarajuće organizacijske mjere, radne postupke i napredna tehnološka rješenja, a također uzimamo u obzir priznate najbolje prakse kako bismo osigurali što učinkovitiju zaštitu vaših osobnih podataka. Pri tome koristimo odgovarajuću razinu zaštite i razumne fizičke, elektroničke i administrativne mjere kojima se štite osobni podaci od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene ili neovlaštenog otkrivanja, a osobni podaci koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađeni štite se od neovlaštenog pristupa.

1. Osobni podaci prikupljeni od strane društva

Ako ste samo posjetitelj web stranice, prikupljamo informacije o vama samo putem kolačića

Za odgovor na upit koji ste poslali putem obrasca "kontaktirajte podršku" (na web stranici) i za poslovnu komunikaciju, obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • Ime i prezime;
 • Adresa e-pošte;
 • Poruka.

Za slanje newslettera obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • Ime i prezime,
 • Adresa e-pošte.

Kada se prijavite (putem registracijskog obrasca) svrhu kontaktiranja putem telefonskog poziva, prikupljamo sljedeće podatke:

 • Ime i prezime,
 • Adresa e-pošte,
 • Naziv tvrtke,
 • Kontaktni broj telefona.

Obrada navedenih osobnih podataka temelji se na vašem osobnom pristanku. Osobne podatke čuvamo dok je svrha ili pristanak na obradu važeći. Ako nas kontaktirate putem online obrasca "kontaktirajte podršku", vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu komuniciranja s vama, što predstavlja naš legitimni interes sukladno članku 6. stavku 1. točki (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Društvo koristi platformu koju pruža ActiveCampaign, LLC., 1 North Dearborn St, Chicago, IL 60602 za slanje e-pošte kada se prijavite na newsletter.

Na temelju opravdanog zahtjeva, društvo može otkriti osobne podatke nadležnim državnim tijelima ako postoji zakonska osnova za to. Društvo će, primjerice, odgovoriti na zahtjeve sudova, agencija za provedbu zakona i drugih državnih tijela, što može uključivati i tijela država članica EU.

Možete povući svoj pristanak za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku slanjem zahtjeva na adresu gdpr@setcce.com ili podnošenjem pisanog zahtjeva na adresu društva (SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana).

2. Kategorije pojedinca čiji se osobni podaci obrađuju

Ova Pravila o privatnosti namijenjena su svim posjetiteljima naše web stranice ili pojedincima koji postavljaju pitanje putem obrasca "kontaktirajte podršku", pretplatnicima newslettera ili osobama koje se prijave za kontakt putem telefonskog poziva.

3. Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

Osiguravamo ostvarivanje vaših prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka bez nepotrebnog kašnjenja. Na vaš zahtjev odgovorit ćemo u roku od jednog mjeseca od primitka zahtjeva. U slučaju složenosti i velikog broja zahtjeva, ovaj rok možemo produljiti za najviše dva dodatna mjeseca. Ako produžimo rok, obavijestit ćemo vas o tome u roku od jednog mjeseca od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima za odgodu.

Ako postoji opravdana sumnja u identitet osobe koja podnosi zahtjev u vezi s bilo kojim od njenih prava, možemo zatražiti dodatne informacije potrebne za potvrdu identiteta osobe na koju se odnose osobni podaci.

Ako su zahtjevi osobe na koju se odnose osobni podaci očito neutemeljeni ili pretjerani, posebno zbog njihove ponavljajuće prirode, društvo može:

 • naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja traženih informacija ili komunikacije ili poduzimanja tražene radnje, ili 
 • odbijati postupiti po zahtjevu.

Osiguravamo vam sljedeća prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

 • Pravo na pristup podacima;
 • Pravo na povlačenje pristanka;
 • Pravo na ispravak;
 • Pravo na brisanje ("pravo na zaborav");
 • Pravo na ograničenje obrade;
 • Pravo na prigovor.

Ova prava možete ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva na adresu voditelja obrade podataka ili slanjem e-pošte na gdpr@setcce.com. Odjava s newslettera (povlačenje pristanka ili prigovor) moguća je u bilo kojem trenutku klikom na poveznicu za odjavu u primljenim newsletterima. Kada podnesete zahtjev elektroničkim putem, informacije ćemo vam pružiti elektroničkim putem kad god je to moguće, osim ako drugačije zatražite.

Ako vaše podatke obrađujemo na temelju opravdanog interesa u marketinške svrhe, možete se protiviti takvoj obradi u bilo kojem trenutku.

Prestat ćemo obrađivati vaše osobne podatke, osim ako ne dokažemo da postoje ozbiljni legitimni razlozi za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Povlačenje pristanka za obradu osobnih podataka odnosi se samo na osobne podatke koji se obrađuju na temelju vašeg pristanka. Valjani pristanak za obradu osobnih podataka je vaš posljednji dan pristanak koji smo primili. Mogućnost povlačenja pristanka za obradu osobnih podataka ne predstavlja jednostrano pravo na raskid poslovnog odnosa između pojedinca i društva.
 

4. Pravo na podnošenje prigovora u vezi s obradom osobnih podataka


Imate pravo podnijeti prigovor u vezi s obradom vaših osobnih podataka. Prigovore možete poslati putem e-pošte na gdpr@setcce.com ili putem pošte na adresu SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

Ako ne odgovorimo na vaš zahtjev u zakonskom roku ili odbijemo vaš zahtjev, imate mogućnost podnošenja prigovora Informacijskom povjereniku.

Također imate pravo podnijeti prigovor izravno Informacijskom povjereniku ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši hrvatske propise ili EU propise o zaštiti osobnih podataka.

Ako ste iskoristili svoje pravo na pristup podacima i nakon što ste primili odluku smatrate da pruženi osobni podaci ne odgovaraju podacima koje ste zatražili ili da niste primili sve zatražene osobne podatke, možete podnijeti obrazloženi prigovor društvu u roku od 15 dana prije podnošenja prigovora Informacijskom povjereniku. Na vaš prigovor moramo odgovoriti kao na novi zahtjev u roku od pet radnih dana.

5. Završne odredbe

Za pitanja koja nisu uređena ovim Pravilima o privatnosti primjenjuje se primjenjivo zakonodavstvo u području zaštite osobnih podataka.

Društvo ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koju pojedinac pretrpi zbog pružanja netočnih, lažnih, nepotpunih ili zastarjelih podataka koji se odnose na tog pojedinca. Voditelj obrade odgovoran je za štetu nastalu obradom samo ako ne ispuni obveze propisane Općom uredbom o zaštiti podataka ili zakonodavstvom koje uređuje zaštitu osobnih podataka ili ako postupa suprotno njezinim odredbama.Društvo je oslobođeno od odgovornosti ako dokaže da nije odgovorno za događaj koji je prouzročio štetu.

Društvo zadržava pravo izmjene ovih Pravila o privatnosti. Trenutna Pravila o privatnosti uvijek su objavljena na web stranici društva.

Ako imate bilo kakvih pitanja o Pravilima o privatnosti ili podacima koje o vama posjedujemo, društvo će rado pružiti odgovore. Sva pitanja i zahtjeve možete poslati na:

SETCCE d.o.o.
Tehnološki park 21,
1000 Ljubljana
E-mail:  info@setcce.com
Tel. Št.: 01 620 45 00

Uspostavite kontakt s našom prodajom